PARTİ MANİFESTOSU

Manifesto, bir kişi, grup ya da kuruluşun temel ilkeleri, amaçları ve eylem planlarını açıklayan resmi ve kapsamlı bir bildiridir.